Ouderraad 

De ouderraad (OR) van KC Het Veldboeket is een actieve groep ouders, die de school helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest enz.

De OR bestaat uit de volgende leden:
Machiel Gol: Voorzitter
Inge van Staalduinen: Penningmeester
Martijn Meijer: lid
Gerben van de Belt: lid
Mariska Molenaar - Wijnstra: lid

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 voor leerlingen van groep 1 t/m 4. Voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 is de ouderbijdrage €10,00. In deze groepen worden lootjes getrokken met Sinterklaas en wordt er van ouders verwacht dat zij zelf een cadeau ter waarde van € 7,50 bekostigen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er het schoolreisgeld. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op schoolreis, dit bedrag is meestal rond de € 25,00. Groep 7 en 8 gaan op kamp, dit bedrag is meestal rond de € 45,00. De bijdragen worden op 2 momenten in het jaar geïnd.

De jaarlijkse zakelijke ouderavond vindt rond 1 oktober plaats. De uitnodiging wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Tijdens een zakelijke ouderavond is besloten ouders de mogelijkheid te geven tot automatische incasso. Ouders die daar aan mee willen doen krijgen bij inschrijving van hun kind de mogelijkheid hiertoe. De incassoformulieren zijn per kind nodig.

Wilt u iets met ons delen of een vraag stellen? Dit kan natuurlijk: 
or.veldboeket@wolderwijs.nl


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT