Klachtenregeling

Wanneer u vragen heeft of wanneer u het ergens niet mee eens bent, vragen we u in eerste instantie naar de leerkracht te gaan. Waar het gaat om leerlingbegeleiding, kunt u onze I.B.-er benaderen. Mocht dat niet tot het gewenste effect leiden, dan is een gesprek met de directeur de volgende stap. Komt u er dan niet uit, dan kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon. Deze zal een luisterend oor bieden, een adviserende rol hebben en kan desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs.
Op de website van Wolderwijs staat de klachtenregeling van ons bestuur.
De externe vertrouwenspersoon van Wolderwijs is:
De heer Herman Riphagen (IJsselgroep)
Telefonisch te bereiken op nummer 06-41796466

Onder deze link vindt u de route van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT