Schoolgids 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Maar... dit is maar een papieren document. Hierdoor kunt u niet ervaren welke geweldige schoolervaring uw kind op onze school kan opdoen. We maken gebruik van het Veeninger Groene Hart met naast het schoolplein een veld en een bos. Welk kind in Nederland komt dit nog tegen op school! Behalve ruimte bieden wij een rijk cultureel aanbod.

We dagen u uit om te komen kijken, om te ervaren wat onze school met je doet!

Hier kunt u de Schoolgids van onze school downloaden. Met hier als aanvulling het algemeen deel van de schoolgids van Stichting Wolderwijs.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT