2021-2022
Groep 3/4 Juf Gerda en Juf Ingrid en juf Nicole 


Welkom op onze groepspagina!
Hier gaan wij met u ons schooljaar delen:
September 2021 
In het kader van Groen moet je doen hebben we van oud papier nieuw papier gemaakt. Hiervoor gingen we eerst oud papier in kleine stukjes scheuren. Daarna hebben we dit in een grote bak water gedaan en dan enkele dagen laten staan. Regelmatig doorroeren en "kneden", zodat er een mooie papierpulp ontstond. 
Met een speciale schepmal heeft ieder kind daarna zijn eigen vel papier geschept. Het ene blad is dikker geworden dan het andere en het duurde soms ook langer totdat het blad goed droog was. De kinderen hebben ontdekt dat het papier niet zo wit is als nieuw papier en dat de structuur ook grof was. Erop schrijven of tekenen voelde ook anders dan op normaal tekenpapier. 

Augustus 2021:
Onze groep bestaat uit 19 leerlingen. Juf Ingrid en juf Gerda zijn onze juffen. Juf Nicole komt 4x in de week 's ochtends na de pauze bij ons in de groep. Op woensdag en donderdag komt juf Sanne( zij volgt de opleiding onderwijsassistent) ook bij ons in de groep. 
We hebben een fijne gezellige groep. Het eerste dansje is al gepresenteerd en er zullen er vast meer volgen. Heerlijk, echt samen genieten van deze spontane acties van leerlingen.
 

Samen met de kinderen hebben we besproken wat zij belangrijk vinden. 
We luisteren en kijken naar elkaar wanneer iemand iets zegt.
Iedereen  mag meedoen bij het spel.
We zorgen ervoor dat het toilet netjes achtergelaten wordt.
We ruimen de materialen weer netjes op in de kast. 
Op deze manier hopen we er samen een mooi, gezellig en leerzaam jaar van te maken. 
01-09-2021
I
n onze groep hangt een beloningsbord, hierop staat ook een groepsdoel. We hebben het eerste groepsdoel al behaald en als beloning hebben de kinderen heerlijk in de speeltuin gespeeld.
Voorafgaand aan het spelen hebben we eerst het zwerfafval uit de speeltuin opgeruimd, dit in het kader van Groen moet je doen. Wij werken aan het subthema afval. De prullenbakken in de groep zijn ook gecontroleerd en we hebben ontdekt dat er afval in de verkeerde bak beland is. 
Bewust omgaan met afval scheiden wordt op deze manier in de praktijk gebracht.

Vorige week hebben we lekker in de tuin gewerkt. Het onkruid en gras was in de zomervakantie heel erg gegroeid. Uit onze groentebak hebben we de uien geoogst, deze zullen verkocht worden zodat er van de opbrengst weer nieuw zaad gekocht kan worden. 

 
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT