2021-2022
Groep 1/2 Juf Anneke en Juf Janneke

Welkom op onze groepspagina!

In groep 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Dat staat voor: Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. In het Dorr systeem zijn alle doelen opgenomen, die gelden voor de twee kleuterjaren. De doelen die genoemd worden, verwerken de leerkrachten zelf in de thema’s die we aan de orde laten komen. Dit jaar werken we met de thema's van Faqta. Natuurlijk blijven we ook aandacht besteden aan de vaste thema's zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en kijken we wat er speelt bij de kinderen. Dit nieuwe schooljaar starten we met het thema "milieu" net zoals de andere groepen. We zijn vrij in de subthema's.

Bij ons in de groep vinden we het belangrijk dat:
*Het kind zich spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleert.
*We met elkaar samenwerken en overleggen.
*We elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
*We lief zijn voor elkaar.
*We elkaar laten uitpraten.
*We iemand troosten die verdriet heeft.
*We zuinig omgaan met alle spullen. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT