Januari 2022
Momenteel zitten er 14 kleuters in groep 1/2. 9 kinderen in groep 2 en 5 kinderen in groep 1. Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de letter van de week en verzinnen we steeds in 2-tallen woorden die met die letter beginnen. En wat gaat dat al goed! 
Na de kerstvakantie zijn begonnen met ons nieuwe thema n.l "Dieren om ons heen". In de gang is samen met de kinderen een dierenwinkeltje gecreëerd waar fijn met de dieren kan worden gespeeld. We hebben het over allerlei aspecten die te maken hebben met dieren, bijv hoe hun vacht eruit ziet, welk geluid ze maken, hoe de kinderen heten van dieren, hoe je ze moet verzorgen. Hoe dieren ons kunnen helpen etc, etc. En ja, dieren kunnen ook ziek worden en dan moet je met ze naar de dierenarts. Het leuke is dat de moeder van Sep dierenarts is en zij komt bij ons in de klas een gastles verzorgen. 


2021-2022
Groep 1/2 Juf Anneke en Juf Janneke

Welkom op onze groepspagina!
In groep 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Dat staat voor: Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. In het Dorr systeem zijn alle doelen opgenomen, die gelden voor de twee kleuterjaren. De doelen die genoemd worden, verwerken de leerkrachten zelf in de thema’s die we aan de orde laten komen. Dit jaar werken we met de thema's van Faqta. Natuurlijk blijven we ook aandacht besteden aan de vaste thema's zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en kijken we wat er speelt bij de kinderen. Dit nieuwe schooljaar starten we met het thema "milieu" net zoals de andere groepen. We zijn vrij in de subthema's.

Bij ons in de groep vinden we het belangrijk dat:
*Het kind zich spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleert.
*We met elkaar samenwerken en overleggen.
*We elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
*We lief zijn voor elkaar.
*We elkaar laten uitpraten.
*We iemand troosten die verdriet heeft.
*We zuinig omgaan met alle spullen. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT