Over onze school

Situering

Onze school staat in het dorp Veeningen. We hebben ongeveer 90 leerlingen op school en met een enthousiast team van 8 leerkrachten, een onderwijsassistente en een pedagogisch medewerkster is het een fijne school. Alle lokalen hebben een digitaal schoolbord waar veel gebruik van wordt gemaakt. Naast een wat traditioneler plein voor de kinderen hebben we een pannakooi, een gymzaal en een heel groot grasveld en grenzen we aan een prachtig belevingspad dwars door het bos. De voortuin van de school is ingericht als heemtuin, waarin de leerlingen leren plantjes te verzorgen en de oogst gebruiken. We hebben een speelzaal voor de kleuters, vrije ruimtes op de gangen en kleine afgesloten ruimtes om rustig te werken. Ook hebben we een aparte ruimte als bibliotheek ingericht waar de kinderen gebruik van maken.

Visie en missie

Op KC Het Veldboeket vinden wij het belangrijk dat er een veilig klimaat is waarbinnen de kinderen structuur aangeboden krijgen. Ons onderwijs en organisatie krijgen vorm vanuit de visie:

  • Iedere leerling heeft zijn eigen talent. En wordt pas echt gelukkig als hij dat talent optimaal kan benutten, hierop wordt aangesproken en nieuwe talenten kan ontwikkelen.
  • Om hun talenten te laten bloeien, hebben ze de juiste voeding nodig en iemand die dat met liefde en toewijding toedient. Laat ons dat als team doen. Samen laten we talenten bloeien.
  • Om kinderen te horen en te erkennen in hun wezen voeren we periodiek kindgesprekken.
  • Met de juiste voeding en verzorging komt iedere leerling tot bloei

Elk kind is uniek; verschillen zijn vanzelfsprekend; om gelijke kansen te krijgen, hebben kinderen recht op een ongelijke behandeling.

  • Elk kind moet zich als mens optimaal kunnen ontplooien: individueel en sociaal
  • Ouders zijn de partners, belanghebbenden en klanten van de school. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  • De school vormt een lerende organisatie, waarin professionals met elkaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Mensen zijn het meest gemotiveerd, energiek en effectief als zij het gevoel hebben dat zij obstakels overwinnen, zelf keuzes kunnen maken en vooruitgang boeken in hun dagelijks werk.

Wij bieden

Onderwijs dat door de inspectie goed is bevonden. De scores van de CITO toetsen zijn landelijk gemiddeld. Wij hebben heterogene groepen (maximaal twee leerjaren bij elkaar). Binnen deze combinatiegroepen wordt het werk op drie niveaus aangeboden. Kinderen die een ander aanbod nodig hebben, krijgen waar mogelijk hulp buiten de groep. Kinderen die meer aankunnen worden extra uitgedaagd door het aanbod met het zogenaamde Levelwerk.

Meer informatie
1. een ervaren en enthousiast team
2. actieve ouders zowel in de Ouderraad als in de Medezeggenschapsraad
3. een professionele zorgstructuur ten gunste van een passende individuele uitstroom.
4. recente methoden en materialen
5. gepast aanbod mede door het voeren van kindgesprekken
6. toepassing van executieve functies in de klas en op individueel niveau
7. we maken gebruik van het programma "Alles kidzzz" waardoor leerlingen het effect van
hun eigen handelen in beeld krijgen
8. een plus aanbod voor de meerbegaafde leerlingen en leerlingen die zich graag laten uitdagen.
9. een ruim en licht schoolgebouw met een uniek speelplein.
10. digitale schoolborden, computers en tablets in iedere groep
11. een goed georganiseerde tussenschoolse opvang door te werken met een continurooster
12. een uitgebreid sportaanbod (onder en na schooltijd)
13. een doorlopende leerlijn in het aanbod vanaf de peuters
14. buitenschoolse opvang in de school

Een kleine school: De kracht van klein zit in aandacht voor elkaar, in betrokkenheid, in overzichtelijkheid, rust en korte lijnen in de communicatie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl