Groep 5/6 -  juf Ingrid en meester Gerard

Klein…..maar fijn. In groep 5/6 hebben we een uitstekende start gemaakt dit schooljaar waarbij de kracht van de groep is dat we korte lijntjes hebben met elkaar. Ondanks de 1.5 m. afstand is er nauwe band. Er is een prettige atmosfeer en de samenwerking met elkaar is super. De COVID19 spelregels houden we in de gaten en we zorgen goed voor elkaar.

Dit schooljaar zijn wij schoolbreed gestart met de methode GO (Geïntegreerd Onderwijs) voor het thematisch werken. Hiermee willen wij de leerlingen klaarstomen voor de wereld van morgen. En die wereld is ons allemaal nog onbekend. Het tweede thema van GO Bouwen en wonen in andere landen leert de leerlingen te vergelijken met hun eigen omgeving, dus verbindingen te maken, de juiste vragen te stellen in hun zoektocht naar informatie. Een techniek om veel informatie in beeld te brengen is een mindmap, een hulpmiddeltje om over je onderwerp veel op te schrijven.
De culturele invulling van het leren in groep 5/6 is dik voor elkaar. Wat dacht u van het Hunebedcentrum in Borger – afsluiting eerste thema en een bezoek aan het Drents museum staat er ook nog aan te komen. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, burgerschap, cultuur, tekenen, muziek en handvaardigheid komen ook volop aan bod naast de hoofdvakken rekenen, taal en lezen.

De herfst is in volle gang, de winter komt eraan……… we maken het gezellig! 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl