Groep 1/2 - juf Anneke en juf Janneke

Onze groep bestaat momenteel uit 22 leerlingen waarvan 11 kinderen in groep 2. In de loop van het schooljaar zal de groep nog groeien tot ongeveer 25 aan het eind van het schooljaar.

We hebben nauw contact met de peuterspeelzaal en juf Sandra. Ze komt regelmatig even met haar peuters bij ons in de groep om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kinderen en de juffen leren elkaar op deze manier al een beetje kennen. Ook stemmen we de thema’s op elkaar af.

In groep 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Dat staat voor; Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. In het Dorr systeem zijn alle doelen opgenomen, die gelden voor de 2 kleuterjaren. De doelen die genoemd worden, verwerken de leerkrachten zelf in de thema’s die we aan de orde laten komen. We zijn vrij in de thema’s die we kiezen. Naast de vaste thema’s zoals de seizoenen, Sinterklaas, Kerst en Pasen, kijken we wat er speelt bij de kinderen. Zo gaan we in het nieuwe jaar starten met het thema dozen en zal dit schooljaar ook nog het thema Dino’s aan de orde komen.

Bij ons in de groep vinden we het belangrijk dat:
*Het kind zich spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleert.
*We met elkaar samenwerken en overleggen.
*We elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
*We lief zijn voor elkaar.
*We elkaar laten uitpraten.
*We iemand troosten die verdriet heeft.
*We zuinig omgaan met alle spullen. deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl