GROEP 1 EN 2 JUF JANNEKE EN JUF ANNEKE

Na de langdurige lockdown zijn weer lekker begonnen op school en hoe! Fantastisch winterweer met allemaal nieuwe uitdagingen! Want hoe klim je tegen een gladde bult op. durf je met de slee roetssjj.... naar beneden te glijden, hoe smaakt een ijspegel eigenlijk en hoe komen de vogels aan voer? We zijn gestart met een toepasselijk thema n.l. 'Kikker en de kou". Kikker heeft het maar koud! Brrrr....Echter zijn vrienden weten daar wel iets op. Een warme sjaal, lekker buiten rennen en schaatsen. Ze helpen allemaal zoals echte vrienden doen, zodat het uiteindelijk allemaal goed komt met kikker. 
Groep 2 leert borduren en met groep 1 gaan we het kikkerspel spelen. Gooien met de dobbelsteen en dan zoveel plaatsen vooruit. Ook hier helpen we elkaar natuurlijk.

In  groep 1 en 2 zitten 15 leerlingen, 8 kinderen in groep 1 en 7 kinderen in groep 2. We hebben nauw contact met de peuterspeelzaal en juf Sandra. Ze komt regelmatig even met haar peuters bij ons in de groep om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kinderen en de juffen leren elkaar op deze manier al een beetje kennen. Ook stemmen we de thema’s op elkaar af.

In groep 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Dat staat voor: Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. In het Dorr systeem zijn alle doelen opgenomen, die gelden voor de twee kleuterjaren. De doelen die genoemd worden, verwerken de leerkrachten zelf in de thema’s die we aan de orde laten komen. Dit jaar werken we met de thema's van GO (Geïntegreerd Onderwijs). Natuurlijk blijven we ook aandacht besteden aan de, min of meer, vaste thema's zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en kijken we wat er speelt bij de kinderen. Dit nieuwe schooljaar starten we met het thema "uitvindingen en ontdekkingen" net zoals de andere groepen. We zijn vrij in de subthema's.

Bij ons in de groep vinden we het belangrijk dat:
*Het kind zich spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleert.
*We met elkaar samenwerken en overleggen.
*We elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
*We lief zijn voor elkaar.
*We elkaar laten uitpraten.
*We iemand troosten die verdriet heeft.
*We zuinig omgaan met alle spullen. deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl