GROEP 1 EN 2 JUF JANNEKE EN JUF ANNEKE

Na een heerlijke meivakantie zijn we weer fris van start gegaan met het thema "Kunst" Een afgeleide
van het thema Leonardo van "GO" Het thema werd geopend met een speurtocht.
In het bos moesten we op zoek naar afbeeldingen van de kunstwerken van Leonardo. Daar stond een letter bij die de kinderen in tweetallen moesten vinden op hun werkblad. 
Enthousiast werd er gespeurd en gevonden! Weer in de klas vroeg juf wat er nou te zien was op de platen....... eh, tja, oh?? De kleuters waren helemaal gefocust op het vinden en de letter! En daar waren ze al supertrots op!
De komende 3 weken gaan we dus werken over het thema kunst en komen er allerlei nieuwe woorden aan bod zoals schildersezel, penselen, palet, graffiti, schilderij, een lijst, museum etc, etc. We gaan een zelfportret maken in een zelfgemaakte lijst, We gaan een beeld maken van ijzerdraad en rubber, groep 2 maakt een Mondriaan en alles kan hopelijk tentoongesteld worden in ons eigen museum!
En als je naar een museum gaat moet je natuurlijk een kaartje kopen bij de kassa. 
Een breed thema waar we weer met vol enthousiasme aan werken in onze kleutergroep.

 In  groep 1 en 2 zitten 15 leerlingen, 8 kinderen in groep 1 en 7 kinderen in groep 2. We hebben nauw contact met de peuterspeelzaal en juf Sandra. Ze komt regelmatig even met haar peuters bij ons in de groep om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kinderen en de juffen leren elkaar op deze manier al een beetje kennen. Ook stemmen we de thema’s op elkaar af.

In groep 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem van Dorr. Dat staat voor: Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren. In het Dorr systeem zijn alle doelen opgenomen, die gelden voor de twee kleuterjaren. De doelen die genoemd worden, verwerken de leerkrachten zelf in de thema’s die we aan de orde laten komen. Dit jaar werken we met de thema's van GO (Geïntegreerd Onderwijs). Natuurlijk blijven we ook aandacht besteden aan de, min of meer, vaste thema's zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en kijken we wat er speelt bij de kinderen. Dit nieuwe schooljaar starten we met het thema "uitvindingen en ontdekkingen" net zoals de andere groepen. We zijn vrij in de subthema's.

Bij ons in de groep vinden we het belangrijk dat:
*Het kind zich spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleert.
*We met elkaar samenwerken en overleggen.
*We elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
*We lief zijn voor elkaar.
*We elkaar laten uitpraten.
*We iemand troosten die verdriet heeft.
*We zuinig omgaan met alle spullen. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT