Ouderraad

De ouderraad (OR) van KC Het Veldboeket is een actieve groep ouders, die de school helpt met het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest enz.

De OR bestaat uit de volgende leden:
Machiel Gol: Voorzitter
Judith Slagter-Donker: Secretaris
Inge van Staalduinen: Penningmeester
Raymond Damhuis: lid
Martijn Meijer: lid

De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. De ouderraad beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor schoolreis en het schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vanuit de ouderraad voorgesteld en tijdens de zakelijke ouderavond vastgesteld. Op dit moment is de ouderbijdrage € 17,50 per kind. Jaarlijks brengt zij hier verslag over uit tijdens de zakelijke ouderavond. Ook is er een kascontrole.

De jaarlijkse zakelijke ouderavond vindt rond 1 oktober plaats. De uitnodiging wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Tijdens de laatste zakelijke ouderavond is besloten ouders de mogelijkheid te geven tot automatische incasso. Ouders die daar aan mee willen doen krijgen bij inschrijving van hun kind de mogelijkheid hiertoe.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl