Formulieren

U kunt hier een verlofformulier downloaden.

U kunt hier een informatiebulletin vinden voor ouders van groep 1 leerlingen.

U kunt hier ons document 'Grenzen aan ons gedrag' vinden.

U kunt hier ons 'Toestemmingsformulier Beeldmateriaal en gebruik persoonlijke gegevens' vinden.

U kunt hier de informatiebrief over de klachtenregeling en klokkenluidersregeling vinden.

U kunt hier de volledige klokkenluidersregeling vinden.

U kunt hier de presentatie over de zorg op onze school in pdf vinden. Helaas kan de presentatie over Snappet niet online gezet worden. Informatie over Snappet is op hun website https://nl.snappet.org/ te vinden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl